Priser og garanti

Tandlæger i Danmark har en overenskomst med den offentlige sygesikring, der sikrer at patienterne får tilskud fra sygesikringen til de fleste ”basale” tandbehandlinger.

Tilskuddet udbetales for nemheds skyld ikke til patienten selv, men trækkes fra på regningen. (Man kan dog se tilskuddets størrelse på regningen)

 


Hvor tit skal vi ses?

Ens priser hos alle tandlæger på overenskomstbestemte ydelser

Sygesikringen fastsætter prisen på de tandbehandlinger, de yder tilskud til, og disse priser er altså ens hos alle tandlæger.

Det drejer sig om priserne på tandeftersyn, tandrensninger, røntgenbilleder, parodontosebehandlinger, ekstraktion af tænder, alle sølvfyldninger og de plastfyldninger, der kun dækker en flade af en tand.

Man har i Danmark valgt at give tilskud til basaltandpleje og forebyggelse, hvorimod det er helt for egen regning, når ”skaden er sket” og det drejer sig om større behandlinger som kroner, broer, implantater og store plastrestaureringer.

Behandlinger med sygesikringstilskud og fri pris

Der er dog visse behandlinger, som der gives et fast sygesikringstilskud til, men hvor den samlede pris (og dermed patientdelen) fastsættes af den enkelte tandlæge.

Det drejer sig om de fleste plastfyldninger, rodbehandlinger og operativ fjernelse af en tand.

Her kan prisen altså variere fra tandlæge til tandlæge, men også fra tand til tand, da der er forskelligt tids- og materialeforbrug. Derimod er tilskuddet altid det samme.

 

Få et skriftligt prisoverslag ved større behandlinger

For at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser, har man vedtaget en meget fornuftig lov, der siger at hvis prisen på en behandling forventes at overstige 2500 kr.

SKAL patienten have et skriftlig overslag inden behandlingen. Du kan selvfølgelig altid bede om et overslag, også selvom det er en mindre omfattende behandling, du skal i gang med.

Frie ydelser

Endelig er der dé ydelser, som der ikke er sygesikringstilskud til. Hér fastsættes prisen også af den enkelte tandlæge.

Det drejer sig om store plastrestaureringer, kroner, broer, implantater, bedøvelser mv. De fleste tandlæger opererer med en prisliste, men i praksis vil priserne variere en del, alt efter hvor kroner mv. fremstilles, hvilket materiale de fremstilles af og hvor meget materiale, der går til.

F.eks. indeholder nogle kroner en kerne af guld, og da dagsprisen på guld er meget svingende og der behøves forskellige mængder guld, vil prisen på din krone ikke nødvendigvis være helt den samme som din nabos, selvom det er samme tandlæge, der har lavet den. Der er mange faktorer, der spiller ind.

Drøft de forskellige muligheder med din tandlæge i hvert enkelt tilfælde!

Behandlinger med garanti

  • Krone-/bro-arbejder i guld eller porcelæn: 5 år
  • Plast-, glasionomer- og sølvfyldninger: 1 år
  • Bidskinner: 1 år
  • Porcelænsindlæg: 3 år
  • Implantater: Efter aftale

 

Følgende er forudsætninger for garantier:

1. At behandlingen er den rigtige løsning. (f.eks. giver vi ikke garanti på en fyldning, hvis tanden er så ”overplomberet” at en krone vil være den rigtige løsning, fordi der ikke er nok resttand til at en fyldning kan "hænge fast" på stumperne).

2. At du overholder de af os anbefalede eftersynsintervaller.

3. At du anvender de af os foreslåede forebyggelsesmidler (tandtråd, tandstikker og lignende)

–og dem uden garanti

I nogle tilfælde giver vi den såkaldte "dørtrinsgaranti" - dvs. der er ingen garanti på behandlingen efter du har forladt lokalet!

Det er selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor tandlægen har oplyst dig om, at han/hun vurderer, at det hér ikke er noget holdbart valg.

Det kan f.eks. dreje sig om gamle defekte kroner, som forsøges repareret med plast for en periode, hvor det eneste holdbare valg er en ny krone. Eller en tand, der er så destrueret at plast eller sølv ikke vurderes at kunne holde.

Der kan være situationer, hvor en patient vælger en garantiløs behandling fx. for at vinde tid eller for at satse på, at det "går nok".

Tandlægen kan godt lave dén behandling, men vil altså ikke bære noget ansvar for, hvor længe, det holder!

Prisliste - frie priser

Nedenfor ses priser på nogle af de behandlinger, der er såkaldt frie priser - her er prisen altså ikke reguleret af sygesikringen. Priserne er i nogle tilfælde angivet med et interval. Det er fordi, at prisen afhænger af flere faktorer:

  • Plastfyldninger er forskelligt store og der er forskelligt tidsforbrug.
  • Vores tandkroner tilbyder vi fremstillet i forskellige materialer, der kræver forskellig behandling og tidsforbrug, hvilket også genspejler sig i prisen.

Vi vil meget gerne tilbyde et mere nøjagtigt overslag på en given behandling. Det kræver dog et besøg på klinikken, hvor vi kan se på de faktiske forhold, informere dig om mulighederne og planlægge den korrekte behandling.

Derfor anbefaler vi en snak om behandlingen, således at vi kan nærme os mest mulig Dine ønsker og forventninger inden en behandling sættes i gang.

Rodbehandling 
Rodbehandling i fortand overkæbe

1782-2380 kr.

Fjernelse af visdomstand
Operativ fjernelse af visdomstand

1400-1731 kr.

The Wand (Bedøvelsesmaskine)
Lokalbedøvelse

270 kr.

Plastfyldning-lille
Flerfladet plastfyldning-lille kindtand 2 flader

1400-1737 kr.