Kroner & broer

Kroner

En knækket tand eller en tand med alvorlige revner sikres i mange tilfælde bedst med en løsning, der omslutter tanden - en krone.

En krone cementeres uden om tanden efter at tanden er beslebet. Det forhindrer at tanden kan "gi´sig", når man tygger med den.

Kroner kan laves i tandfarvet porcelæn, i guld eller i porcelæn med en kerne af metal.

Rent praktisk foregår det sådan, at man tager et aftryk af tandens oprindelige form. Derefter beslibes tanden, og så tager man igen et aftryk af tandens form efter beslibningen. Der laves så en krone efter aftrykkene.

Tidligere tog vi aftrykket i silikone og sendte aftrykket til et dentallaboratorium, som fremstillede kronen. Det tog typisk 14 dage før kronen var færdig og i mellemtiden var tanden beskyttet med en midlertidig krone i plast. Det gør vi i nogle tilfælde stadig, men der er kommet en ny mulighed:

Krone med Cerec CAD-CAM

Vi har investeret i en maskine, som kan tage digitale aftryk og fræse selve kronen på klinikken.

I de fleste tilfælde kan vi lave en krone, så den er færdig samme dag. Du kan derfor spare et besøg og undgår den midlertidige krone i plast.

Også den tvivlsomme fornøjelse ved at bide i silikonen kan springes over. Man laver ”aftrykket” med et 3D kamera, designer kronen på computeren og derefter fræser maskinen en krone efter oplysningerne.

Sluttelig bemales kronen og den glansbrændes ved 800 grader.

Denne type krone er i fuldporcelæn og er tandfarvet ind– og udvendigt og meget stærk.

Kroner og broer
Sådan en...
Kroner og broer
Kommer i sådan en…
Kroner og broer
-og i sådan en…
Kroner og broer
Og så kan man ende med sådan en ! Mageløst...

Tandimplantat

Et tandimplantat er en titaniumskrue, der skal vokse fast i kæbeknoglen og derefter kan monteres med en porcelænstand.

Det er en rigtig god løsning i de tilfælde hvor der mangler en tand og begge nabotænder er uden fyldninger. Da kan man undgå at beslibe helt intakte nabotænder.

Implantater bruges også til at fæstne proteser med. Der monteres en lås i protesen, der så kan ”knappes på” implantaterne. Der er også muligt at lave fuldbroer på implantater, altså at få tænder der sidder absolut fast, selv om man ikke har egne tænder.

Implantater skal i de fleste tilfælde hele nogle måneder inden de kan monteres med tænder.

Ved implantatbehandlinger henviser vi til et net af specialtandlæger, ligesom vi henviser til specialtandlæge for særlig komplicerede operationer, tandregulering og kirurgiske indgreb i forbindelse hermed.